Desmentim mites

 

MITE

 

LA BRIOXERIA ESTÀ PROHIBIDA !

Aquesta afirmació és falsa.

En realitat no hi ha cap aliment que estigui prohibit, el secret resideix en la freqüència de consum de cada un.

Hem de conèixer les freqüències amb què podem  menjar cada grup d'aliments.

A la piràmide que els mostrem a continuació, es pot veure d'una manera molt gràfica els grups d'aliments que cal menjar amb més freqüència ( a la base ) i els que cal menjar amb menys freqüència ( a la cúspide).

Per tant, la brioxeria estaria a la  punta de la piràmide i caldria menjar 1-2 vegades per setmana.

El secret d'una alimentació sana i divertida és alternar aliments més saludables amb aliments més apetitosos amb les freqüències alimentàries recomenades.