Nota Legal · LSSICE 34/2002

SERHS FOOD AREA, S.L.  ·  NIF: B59803825
www.serhsfoodservice.com  ·  E-mail: serhsfoodservice@grupserhs.com
Domicili social: C/ Garbí, 88-90 · 08397 · PINEDA DE MAR (BARCELONA)

SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA informen que les dades personals recollides des d’aquest lloc web seran tractades d’acord amb les exigències establertes per la LleiOrgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció Dades de Caràcter Personal i Normativa de Desenvolupament, absolut respecte pels drets dels titulars de les dades.

Les dades recollides per mitjà dels formularis seran utilitzades per gestionar els serveis sol.licitats pels titulars i per a atendre, si s’escau, les seves peticions d’informació.

Amb aquestes finalitats s’incorporaran als fitxers de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA i seran tractades en tot moment d’acord amb la normativa de protecció de dades. En cap cas seran cedides a tercers sense el consentiment previ de l’interessa’t, excepte en els casos previstos legalment. Amb la remissió dels formularis de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA, entenem que tenen el consentiment del remitent per a fer arribar informació comercial dels seus serveis. SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA informen que per a l’exercici dels seus drets d’accés, rectificació i cancel.lació de les seves dades, els titulars de les dades poden dirigir-se a: SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA (C/ Lepanto, 2-4 · 08397 · PINEDA DE MAR (BARCELONA) - serhsfoodservice@grupserhs.com).

La informació continguda en www.serhsfoodeduca.com és la vigent a la data de la seva última actualització i ha de ser considerada com informació introductòriaper a l’usuari, relativa als serveis i a altres informacions que incorporen les seves pàgines.

L’usuari pot confirmar la data d’actualització de qualsevol informació, si la sol.licita, mitjançant l’enviament d’un E-mail clicant a l’enllaç "Contacte" inclòs a la pàgina principal. SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA podran modificar en qualsevol moment els termes la present Nota Legal, publicant-ne a www.serhsfoodeduca.com la versió actualitzada, sense necessitat de cap altra notificació als usuaris.

Tota la informació o la forma de recopilació de la informació continguda en el domini www.serhsfoodeduca.com, com poden ser la pròpia recopilació d’informació,el disseny gràfic, imatges, codi font, marques, noms comercials, denominacions, entre altres signes distintius, estan subjectes a drets de propietat intel.lectual i industrial de SERHS FOOD AREA, S.L. i SERHS FOOD SERVICE EDUCA o de tercers.